b35
Kraftig ökning av antalet åtalsanmälningar
Mellan åren 2015 och 2017 har antalet åtalsanmälningar som Livsmedelsverket gjort till åklagare och polis mer än fördubblats. Den klart största delen av anmälningarna handlar om brott mot djurskyddslagen. Det framgår av ny statistik.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: Antal åtalsanmälningar som Livsmedelsverket gjort till polis och åklagare. Källa: Livsmedelsverket. Bilderna i bakgrunden. Foto: Livsmedelsverket.

t20