När är ett djur på slakteri dött?
Nyligen slaktades det ett lamm på ett slakteri i Kalmar län där lammets nacke knäcktes och huvudet skars av innan djuret var dött. Blodet sprutade. Detta trots att djuret av slakteriet ansetts bedövat och avblodat bara 30 sekunder efter det att djuret stuckits. Det inträffade får Länsstyrelsen i Kalmar län att förtydliga för slakteriet vad ”dött” betyder.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20

          

g93