Svara förvaltningsrätten!
KOMMENTAREN Det senaste året har Förvaltningsrätten i Uppsala dömt ett antal livsmedelsföretag att betala viten efter ansökningar från Livsmedelsverket. I många av domarna påpekar domstolen att man förelagt livsmedelsföretag att svara på Livsmedelsverkets påståenden men att de inte gjort det. Detta är ett stort problem.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20