o20
Orkla anammar ny hållbarhetsstrategi
Matbolaget Orkla Foods Sverige AB i Malmö meddelar att man tagit fram en ny hållbarhetsstrategi. Det blir bland annat mer återvinningsbara förpackningar och mindre salt och socker i produkterna.
– Vårt hållbarhetsarbete har alltid stått högt upp på agendan och vi har gjort mycket, men nu höjer vi ambitionen ytterligare. Den nya strategin innebär tydligare prioriteringar som kräver att initiativ och aktiviteter är tydligt kopplade till hållbarhet genom hela värdekedjan. Målen är högt satta, men realistiska eftersom vi redan har påbörjat arbetet med att tillaga och erbjuda god mat som gör gott, säger Henrik Julin, verkställande direktör Orkla Foods Sverige, enligt ett pressmeddelande.
Så här beskriver Orkla sin nya strategi:
”Den nya hållbarhetsstrategin har högt satta mål som sträcker sig till år 2025. Bland annat ska socker och salt i produkterna reduceras med 15 procent. Vi siktar på att produkterna ska tillagas på 100 procent hållbara råvaror och förpackas i 100 procent återvinningsbara förpackningar samt att avfallet ska minskas med 50 procent. Alla anläggningar kommer stegvis gå över till fossilfri energi för att minska klimatpåverkan med 60 procent.”
/FoodMonitor
Fakta:
Orkla Foods Sverige AB har 1 500 anställda och omsätter runt 5.2 miljarder kronor.
Bolaget äger bland annat varumärkena Abba, Kalles, Felix, BOB, Frödinge, Ekströms, Risifrutti, Grandiosa, Önos, Mrs Cheng's, Kung Gustaf, FUN Light, Grebbestads, JOKK, Den Gamle Fabrik, Ejderns, Svennes, Hållö, Lucullus, Limfjord, Anamma, Krögarklass, Liva Energi, och Paulúns.
Foto: Sophie Håkansson/Orkla Foods Sverige.

t20