SWETIC riktar hård kritik mot Livsmedelsverket och Jordbruksverket
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20