Fågelinfluensa upptäckt på viltfågelanläggning i Arlöv
Fågelinfluensa av typen H5 har konstaterats vid en anläggning som föder upp fasaner i Arlöv utanför Malmö. Det meddelar Jordbruksverket.
– För att undvika spridning till fjäderfä är det viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskydds­rutiner, säger Karin Åhl, stf enhetschef på enheten för häst, fjäderfä och vilt på Jordbruksverket, enligt ett pressmeddelande.
Viruset ska emellertid vara lågpotent.
– Detta virus är lågpatogent, det vill säga mindre sjukdomsframkallande än de så kallade högpatogena fågelinfluensavirus som påvisats i Sverige vid ett flertal tillfällen under de senaste åren. Lågpatogena virus kan dock under vissa omständigheter omvandlas till högpatogena, vilket är huvudanledningen till att också utbrott med lågpatogen fågelinfluensa kontrolleras säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på SVA, enligt pressmeddelandet.
Jordbruksverket har beslutat om tillträdesförbud och särskilda restriktioner när det gäller den smittade gården.
”Inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till anläggningen”, skriver myndigheten i pressmeddelandet.
/FoodMonitor

t20

          

g93