Anmälan om allvarliga brister på mejeri
I dagarna har det kommit in en anmälan till Livsmedelsverket gällande allvarliga brister på ett mejeri i Östergötland. Det handlar bland annat om hanteringen av mjölk.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20

          

g93