Dom: Faringe Kött & Slakt AB ska betala vite till staten
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20