renkalv21
Renkalv i plågor med helt lösa horn på slakteri
Denna månad har Livsmedelsverket lämnat över ett ärende som gäller en renkalv med ”helt lösa horn” som upptäckts på slakteriet ... VIDEO efter avblodning på FoodMonitor Plus. Varning för starka bilder!
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20

          

g93