Japan stoppar import av kycklingprodukter från Sverige
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har i dagarna ett lågpatogent fågelinfluensavirus påträffats ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20