ClearOn:s kupong fungerade inte på ICA
KOMMENTAREN FoodMonitor har på ICA och 7-Eleven testat att lösa in kuponger från kupongbolaget ClearOn AB i Stockholm. Resultat var bedrövligt.
När det gäller ICA handlar det om en typ av ClearOn-kupong som konsumenter, efter att ha mottagit ett mejl, skriver ut själva och tar med sig till butik. Det kan handla om tillverkande livsmedelsföretag som vill promota produkter som skickar ut den typen av kuponger.
Den aktuella kupongen var på 35 kronor. Personalen på ICA-butiken, som i detta fall var ICA Supermarket Hagahallen i Karlstad, scannade kupongen men inget hände.
Butiken säger sedan att den inte kan lösas in på ICA. Inga rutiner fanns att kontakta ClearOn. Butiken behandlade kupongen med stor misstänksamhet.
Dagen efter prövade FoodMonitor åter kupongen i samma butik och bad personalen att kontakta ClearOn. Efter drygt 20 minuter med diskussioner mellan butiken och ClearOn ger man upp försöken att lösa in kupongen.
Clearon skickar istället pengar separat till butiken och problemet löstes på så sätt.
FoodMonitor har testat kuponger från ClearOn även på 7-Eleven. Även där har det visat sig svårt för personalen att få betalningarna att gå igenom.
Frågan är hur många konsumenter som står på sig i sådana här fall? Fallen visar på brister i ClearOn:s upplägg med kuponger och bristande rutiner på ICA.
För kassapersonalen måste scanna inte mindre än två olika koder på kupongen. Och görs det fel på minsta sätt går inte betalningen igenom. Kupongen går då inte heller att använda igen.
Det är dags för ClearOn att styra upp instruktionerna hos matbutikerna för att undvika att konsumenter kommer i kläm!
HÅKAN FRISELL

t20

          

g93