Sametinget rasar mot Livsmedelsverkets remiss
Som FoodMonitor berättat om tidigare så skickade Livsmedelsverket ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20

          

g93