Slakteri: Renar kommer att dö i väntan på rätt slaktdag
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Livsmedelsverket nyligen skickat ut en remiss om att införa nya regler för schemaläggning av slakt på landets slakterier. Slakteriet Svantes Vilt & Bär AB i Harads riktar nu stark kritik mot förslaget.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20