Landerstedts slakteri i konkurs
Slakteriet Landerstedts Slakteri AB i Norberg ansökte den 29 maj om konkurs. Detta eftersom man säger sig vara på obestånd.
Samma dag beslutade Västmanlands tingsrätt om att försätta slakteriet i konkurs.
Bolaget meddelar att man i dagsläget inte vill ge några kommentarer.
/FoodMonitor

t20