Hur säkert är det att äta mat köpt på SJ:s tåg?
KOMMENTAREN Livsmedelsverket har i dagarna tagit emot ett klagomål om att det saknas vatten på personaltoaletten på ett av tågbolaget SJ:s tåg. I april larmade ett skyddsombud om att det på vissa tåg inte finns minst en fungerande toalett.
Skyddsombud: "Om man framför ett tåg helt utan fungerande toaletter blir konsekvenserna att både personal och kunder som inte har tillgång till toalett får göra sina behov i plastmuggar eller andra för ändamålet ej acceptabla lösningar"
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20