Jordbruksverket: Kvarlämnade matrester kan sprida dödlig djursjukdom
Jordbruksverket vädjar till allmänheten att inte slänga matrester så att grisar och vildsvin kan komma åt dem eftersom de kan vara smittade med grissjukdomen afrikansk svinpest. Sjukdomen är inte farlig för människor.
– Om afrikansk svinpest sprids till svenska tamgrisar eller etableras hos vildsvinen skulle det ge stora konsekvenser för svensk livsmedelsexport i allmänhet och svensk grisnäring i synnerhet. Ett positivt fall skulle nämligen kunna begränsa vår export starkt. Ett hårt slag mot Sverige i stort med andra ord, berättar Maria Cedersmyg, handläggare på Jordbruksverket, enligt ett pressmeddelande.
Enligt Jordbruksverket kan alla typer av charkvaror innehållande kött från smittade grisar bära på smittan.
”Det beror på att sådana produkter, till exempel kallrökta korvar och torkad skinka, inte upphettats tillräckligt under tillverkningen för att avdöda viruset”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
”De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde – till exempel hos vildsvin i Baltikum, Polen, Tjeckien, Ungern, och Ryssland. EU är bekymrade över spridningen och har bestämt att alla medlemsländer ska genomföra informationsinsatser för att förhindra ytterligare spridning.”
/FoodMonitor

t20