Förbud vid vite mot frysföretaget Freezing Food Småland Öland AB
Vid en rutinkontroll på frysföretaget Freezing Food Småland Öland AB i Nybro tidigare i år upptäckte Livsmedelsverket köttprodukter som var bristfälligt märkta. Nu lägger myndigheten ett förbud mot bolaget.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20