Coop Värmland vill att Degerfors kommun hjälper till med expansion
Butikskedjan Coop Värmland vill expandera i centrala Degerfors. Men för det ska ske måste kommunen hjälpa till.
”Coop Värmland är tydliga med att planerna förutsätter att kommunen fattar beslut om att utöka antalet parkeringsplatser och möjlighet till infart från Medborgargatan över torget parallellt med att fastighetsägaren Captiva gör vissa utvecklingar av handelsfastigheten. Degerfors kommun räknar med att fatta beslut i frågan vid kommunalfullmäktiges sammanträde den 18 juni”, skriver Coop Värmland i ett pressmeddelande.
Coop Värmland har redan en Coop Extra-butik i centrala Degerfors. Det hela handlar alltså om att ställa om den butiken till en Coop-butik, Lilla Coop-butik, eller en Pekås-butik.
Det är ännu oklart vem, i fall planerna implementeras, som får stå för notan för parkeringsplatserna och infarten till butiken.
/FoodMonitor

t20