kIMG 2777
Livsmedelsverket och Borås stad: Omärkta laxsidor distribuerades av grossist
I flera matbutiker i Borås har det den senaste tiden sålts vakuumförpackade laxsidor från ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Borås stad.

t20