850 höns kvävdes ihjäl under transport till slakteri – äggbonde packade dem för tätt
Nyligen ankom en transport med ett stort antal självdöda höns till slakteriet Skånefågel. Hönsen hade packats för tätt och kvävts ihjäl. Det var den levererande äggbonden i Halland som hade ansvaret för lastningen av djuren på transportbilen.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20