Oenighet om OVs löner
Officiella veterinärer, OV, på Livsmedelsverket har de senaste åren fått hälften så stora lönepåslag som sina chefer. Det påstår veterinären Anders Sandberg i ett öppet brev. Flera OV har enligt uppgift inte vågat begära ut löneuppgifter av rädsla för repressalier. Livsmedelsverket slår ifrån sig. Det rapporterar tidningen VeterinärMagazinet.
– Jag tycker det är ynkligt att jag måste göra det här. Att folk är rädda för sin egen ledning, säger Anders Sandberg.
– Veterinärerna verkar missgynnade.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20