Livsmedelsverket: Avvikelser av allvarligt slag på Norrlandsägg
Vid två tillfällen de senaste månaderna har Livsmedelsverket upptäckt brister i kvalitén på ägg som hanterats av äggpackeriet Norrlandsägg AB i Nälden. Bolaget medger brister och har vidtagit åtgärder.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20