För hög halt kadmium i hästkött från Italien
Ett parti hästkött från Italien har visat sig innehålla kadmium över det europeiska gränsvärdet. En del av partiet ska ha nått Sverige.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20