k80
Torkan kan ge fler högdräktiga djur på slakterier
KOMMENTAREN FoodMonitor har i många tidigare artiklar belyst problemet med högdräktiga djur som skickas till slakt. Men inget har gjorts av industrin eller myndigheterna som lyckats få stopp på företeelsen. Istället hotar nu, på grund av torkan, frekvensen istället att öka.
För det är nämligen så att när det är frågan om foderbrist på grund av torka så skickar många djurbönder sina djur till slakt eftersom foderpriserna ökar. Det får effekten att slaktköerna till slakterierna blir långa. Det ökar i sin tur risken att djur som är dräktiga hinner bli högdräktiga när de till slut når slakteriet.
Många djurbönder har förklarat för FoodMonitor att man i bland chansar på att djuren inte ska vara högdräktiga när de skickas till slakt. Det är sällsynt att djurbönder tillkallar en veterinär för att undersöka saken.
I dagarna skickade en djurbonde i Stockholms län två högdräktiga kor till slakt på slakteriet HKScan i Linköping. Två fullgångna kalvar föll ut vid slakten.
Är det början på en ny ström av högdräktiga till slakterierna?
HÅKAN FRISELL
Foto: Livsmedelsverket.

t20