Kommunerna kan skruva upp kraven vid upphandling av kött
Branschorganisationen Svenskt Kött meddelar att man har kartlagt vilka krav Sveriges kommuner ställer när de upphandlar kött. Organisationen drar viktiga slutsatser av undersökningen.
”Kartläggningen visar att många ställer krav på ursprungsmärkning och låg antibiotikaanvändning, men endast hälften av kommunerna ställer krav på djurvälfärdsprogam. Och få kommuner ställer lika tuffa krav för lamm och nöt som de gör för griskött. Med högre ställda krav ökar möjligheten att få svenskt kött på tallriken. Idag är 40–50 procent av det kött som serveras i skolor och äldreomsorg importerat”, skriver organisationen i ett pressmeddelande.
”Vissa matbutiker säljer nu endast svenskt kött för att stödja de bönder som tvingats lämna sina djur till slakt på grund av extremtorkan och den följande foderbristen. Samtidigt väljer allt fler konsumenter svenskt kött i affären på grund av det höga djurskyddet och den låga antibiotikaanvändningen. Men även kommunerna kan stötta de svenska bönderna. Det finns exempelvis några kommuner som gått i bräschen och nu fyller sina frysar med svenskt kött. Svenskt Kött uppmanar fler kommuner att följa deras exempel.”
Svenskt Kött:s undersökning baseras på svar från 192 av landets kommuner.
/FoodMonitor

t20