Personalen på City Gross Kungens Kurva lider
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20