Knorrevången föreläggs att se till att avlopp fungerar
Ett handtvättställ i anslutning till uppslaktningen på slakteriet Knorrevången i Glimåkra saknar avloppsrör. Det utgör en kontamineringsrisk. Det menar Livsmedelsverket som nu förelägger slakteriet att avhjälpa bristen. Föreläggandet har förenats med ett vite på 20 000 kronor. Slakteriet meddelar att felet redan är avhjälpt och att det inte handlar om ett avlopp.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20