Livsmedelsverket ansöker om utdömande av 50 000 kronor i vite mot KLS Ugglarps
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20