m26
VAL 2018
Moderaterna: Gör djurskyddet till en konkurrensfördel
Djurskyddet som konkurrensfördel. Rätt att byta livsmedelsinspektör. Större fokus på att stötta industrin. Och att kunna ställa krav i upphandlingar som gynnar svensk hållbar produktion. Riksdagsledamot Maria Malmer Stenergard (m) svarar på frågor om Moderaternas Jordbruks- och livsmedelspolitik.
Behöver vi förbättra djurskyddet i Livsmedelsproduktionen och vad ska vi göra i så fall?
”Ja, vi behöver göra det svenska djurskyddet till en konkurrensfördel snarare än en konkurrensnackdel. Vi måste komma ihåg att svenskt kött och andra animalieprodukter är förstklassiga, bland annat tack vare vårt höga djurskydd och vår låga antibiotikaanvändning. Det är därför viktigt att denna information når konsumenterna när de ska välja kött. Vi föreslog nyligen att göra det obligatoriskt för restauranger att redovisa ursprung på kött och fisk. Det skulle göra det möjligt för konsumenter att göra mer upplysta val”, skriver Maria Malmer Stenergard i ett mejl till FoodMonitor.
”Vi vill även driva på för att djurskyddet inom EU ska bli bättre. I dag finns en del lagstiftning på plats, men alla följer inte reglerna. Vi måste säkerställa bättre efterlevnad. Dessutom bör vi verka för att sprida goda exempel från den svenska djurhållningen som ofta ligger i framkant. Moderaterna kommer även fortsatt att verka för förbättrade djurskyddskrav vid transport av levande djur inom hela EU.”
Hur vill ni att livsmedelskontrollen ska utvecklas framöver? Hur ska man komma åt fusket?
”Vi tycker att livsmedelskontrollen ska bli enklare för de som gör rätt, samtidigt som vi vill se hårdare tag mot de som fuskar. En viktig utgångspunkt för oss moderater är att minska kostnaderna och regelkrånglet för företagen i livsmedelsbranschen. Myndigheter som arbetar med livsmedelsföretag bör i högre utsträckning underlätta och stödja livsmedelsföretagande. Vi har föreslagit att livsmedelsföretag ska ges rätt att, under vissa omständigheter, byta livsmedelsinspektör. Moderaterna vill också se en ny modell för livsmedelskontroll, där företagen betalar en mindre och fast administrativ avgift varje år – därutöver faktureras företagen endast efter utförd kontroll.”
”Vår utgångspunkt är att det aldrig ska löna sig att fuska eller bryta mot lagen. Moderaterna anser att samarbeten mellan myndigheter, både i och utanför Sverige, bör förbättras och göras mer strategiska och systematiska för att upptäcka livsmedelsbedrägerier. Dessutom har vi lagt fram flera förslag om skärpta straff för livsmedelsbedrägerier.”
Hur ska Sveriges självförsörjningsgrad ökas? Hur ska industrins konkurrenskraft ökas?
”Moderaterna vill skapa möjligheter för ökad produktion genom minskade kostnader, minskat regelkrångel och starkare äganderätt. Vi har flera förslag på området, bland annat vill vi arbeta mot en ökad harmonisering jämtemot andra EU-länder, genom att göra det möjligt att ompröva svenska särkrav vid jämna mellanrum. Det skulle stärka konkurrenskraften för Sveriges livsmedelsproduktion. Svensk livsmedelsproduktion ska ha goda villkor och kunna fokusera på sin kärnverksamhet, istället för att behöva lägga tid på regelkrångel och fler kostnadsökningar.”
”Vi moderater kommer alltid ha stärkt konkurrenskraft som huvudfokus. Genom att lägga fram flera reformer för att stärka konkurrenskraften, möjliggör vi även för ökad produktion och självförsörjningsgrad.”
Vad bör konsumenterna, och industrin, känna till om era planer inför kommande mandatperiod?
”Om vi bildar regering så vill vi att statens förlänga arm – myndigheter – ska ha ett större fokus på att främja industrin, snarare än att endast kontrollera. Det är ett viktigt steg i att stärka svensk konkurrenskraft. Därför vill vi att den framtida regeringen ska vara tydliga i de regleringsbrev som går ut till myndigheterna, att de ska ha ett tydligt främjandeuppdrag gentemot branschen. Vi måste även bort från den nuvarande situationen där myndigheter ofta tolkar EU-regler på hårdast möjliga sätt. Vill istället att myndigheter ska tillämpa EU-direktiv på ett sätt som ger så goda konkurrensförutsättningar för svensk livsmedelsproduktion som möjligt.”
”Vi vill även jobba för att fler ska få upp ögonen för svensk mat. Svensk mat är i världsklass och vi har all anledning att arbeta för ökad livsmedelsexport. Fler och fler får upp ögonen för bra mat, fler och fler oroas över antibiotikaresistens och fler och fler vill äta mat som producerats under goda förhållanden. Där har svensk mat allt att vinna. Vi föreslår därför ett exportfrämjande paket, i vilket en exportportal, livsmedelsattachéer, och ökat arbete för landsgodkännanden och anläggningsgodkännanden, är bärande delar.”
Vilken är din hjärtefråga?
”Jag har jobbat mycket med offentlig upphandling så jag vet att det går att ställa krav som gynnar svensk hållbar produktion. Moderaterna har längre drivit på för att fler ska ställa krav på gott djurskydd, god miljöhänsyn och låg antibiotikaanvändning vid offentlig upphandling. Det är orättvist att lagstiftning och andra regelverk innebär stränga krav när det gäller miljö- och djurskydd som måste följas av svenska producenter. Samtidigt som det fortfarande vanligt att delar av offentlig sektor, vid upphandling av livsmedel, inte ställer motsvarande krav. Det är min innerliga förhoppning att fler offentliga aktörer ställer krav vid upphandling. Det är inte enbart viktigt för våra svenska livsmedelsproducenter som lever upp till högt ställda krav, utan även för alla dom som går i skolan eller bor på äldreboende – men inte kan välja maten själva. De förtjänar mat av hög kvalitet”, skriver Maria Malmer Stenergard.
HÅKAN FRISELL
Bilden: bilden till höger. Foto: Sveriges riksdag.

t20