Operatör på kaffebolaget Jacobs Douwe Egberts OPS S.E. AB i Gävle förlorade pekfingertopp
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20