Föreläggande vid vite mot Lövsta kött
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20