Köttgrossist föreläggs att se till att förpackningar märks med information på svenska
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20