Glas från termometer i kalvsylta från charkbolaget Wiktor Olssons
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20