Hälsingestintan söker kapital
Köttbolaget Hälsingestintan i Vällingby meddelar att man fram till den första oktober gör en nyemission. Det framgår av en annons i dagarna på bolagets webbplats.
”Emissionen, som är på maximalt 17.5 miljoner kronor, ska möjliggöra en ökad satsning på sälj- och marknadsföringsinsatser och addera nya köttslag”, skriver bolaget.
Hälsingestintan meddelar också att man också har planer på att erbjuda även andra köttslag och förädlade produkter än dagens sortiment.
Hälsingestintan-koncernen har de senaste åren lidit av dålig lönsamhet.
/FoodMonitor
Fakta:
Hälsingestintan AB (publ).
Omsättning: 140 miljoner kronor (2016-08).
Resultat efter finansnetto: minus 17 miljoner kronor.
Resultat: minus 13 miljoner kronor.
Antal anställda: 37.
Hälsingestintan Mobilslakteri AB
Omsättning: 17.7 miljoner kronor (2017).
Resultat efter finansnetto: minus 9.4 miljoner kronor.
Resultat: minus 90 000 kronor.
Antal anställda: 12.
Hälsingestintan Ranch AB.
Omsättning: 26.6 miljoner kronor (2017).
Resultat efter finansnetto: minus 4.3 miljoner kronor.
Resultat: minus 7 000 kronor.
Antal anställda: 1.
Hälsingestintans Fastighets AB.
Omsättning: 924 000 kronor (2016-08).
Resultat efter finansnetto: 292 000 kronor.
Resultat: 0.
Antal anställda: ingen uppgift.

t20