150 000 kronor i sanktionsavgift hotar Mejeriet i Kvibille
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20