Ekologisk kinesisk soja innehöll bekämpningsmedel – använt som foder
Ett stort svenskt foderföretag larmar om att ekologisk soja från Kina vid en egenkontroll visat sig innehålla spår av bekämpningsmedlet Malathion. Det framgår av ett dokument FoodMonitor tagit del av.
Sojan transporterades till det svenska företaget med båt från Nederländerna i slutet av maj. Analysen av sojan gjordes så sent att, enligt uppgift, allt ätits upp.
Det är ännu oklart till vilka bönder sojan levererats och hur stor volym det totalt är frågan om.
Ärendet hanteras för närvarande av EU-kommissionen.
/FoodMonitor

t20