Arbetsmiljöverket ansöker om utdömande av 50 000 kronor i vite mot Närke Kött i Örebro AB
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20