g25
Gris med stort navelbråck på KLS Ugglarps i Kalmar
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20