b30
Efterforska inte Journalistens källa
KOMMENTAREN Det händer att myndighetspersoner vill ta reda på vem i sin organisation som lämnat ut uppgifter till journalister. Det kan till och med hända att frågan ställs rakt ut till en journalist. Men att efterforska journalisters källor strider mot grundlagen. Det råder efterforskningsförbud.
Denna vecka stod en bibliotekschef inför rätta vid Värmlands tingsrätt för att, enligt en åklagare, ha efterforskat en källa som lämnat ut uppgifter till två erfarna undersökande journalister på tidningen Dagens Nyheter gällande ett register över romer. Registret begränsade romernas rätt att låna böcker.
Enligt journalisterna ska chefen inte mindre än tre gånger på telefon frågat vem som lämnat ut uppgifter till dem.
Under förhandlingen i domstolen nekade bibliotekschefen till brott. Journalisterna sa att de var helt säkra på att det hänt. Nu måste tingsrätten välja vem de tror på.
Det inträffade är viktigt för myndigheter att ta in. Enligt meddelarfriheten har offentligt anställda rätt att lämna uppgifter till media. Okunskapen om journalisters ställning och efterforskningsförbudet är förvånande nog utbredd.
Det kan vara en bra idé för myndigheter att påminna sina anställda om vad som gäller.
Böter och fängelse finns med i straffskalan.
HÅKAN FRISELL

t20