Tunnbrödsbageri förbjuds att släppa ut misstänkt svartslaktat kött på marknaden
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20