Kycklingar till Guldfågeln klämdes i transportlådor
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20