Svenskt Vatten ska anmäla namngivna butiker
Organisationen Svenskt Vatten meddelar att man planerar att anmäla butiker som man tycker slarvar med märkning om biocider, som silver, till Kemikalieinspektionen, KEMI. Organisationen har genomfört analyser som visar att silver i sportkläder tvättas ut efter bara några tvättar.
”Antibakteriellt silver är giftigt. Det klassas därför som en biocid av EU. Silver toppar Kemikalieinspektionens lista över farliga ämnen i miljön. Mycket av silvret samlas idag på sjöbottnar där det utgör ett stort hot mot bottenlevande organismer”, skriver organisationen i ett pressmeddelande.
”Butiker som säljer kläder med biocider, alltså giftiga ämnen, är skyldiga enligt lag att märka plaggen tydligt. I Svenskt Vattens rapport framgår att flera butiker slarvar med märkningen. Svenskt Vatten kommer därför att anmäla dem till Kemikalieinspektionen. Bland butikerna finns Adidas, Add Nature, och Fitnessbutiken.se.”
FoodMonitor har sökt de namngivna butikerna.
/FoodMonitor

t20