OV: Oacceptabelt smutsiga renar levererades till Svantes Vilt och Bär
Tidigare denna månad levererades ett stort antal oacceptabelt förorenade renar till slakteriet Svantes Vilt och Bär i Harads från samebyarna Umbyn och Tärnabyn. Detta enligt en officiell veterinär, OV, som rapporterat händelsen till länsstyrelsen.
”Föroreningarna var så omfattande att det var svårt att slakta djuren hygieniskt”, skriver OV.
Totalt handlar det om 421 renar som levererades den aktuella dagen. Enligt uppgift var ”nästan alla” för smutsiga.
Slakteriet tvingades enligt OV att sänka slakthastigheten och tillkalla extra personal för att kunna slakta hygieniskt.
Enligt OV kan renarna ha förorenats under transport eller vid uppsamling.
/FoodMonitor

t20