Livsmedelsverket: Köttföretag i Askim saluförde ekologiskt kött utan att vara anslutna till kontrollorgan
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20