pIMG 9896
Bekämpningsmedel i pitaya från Ecuador
En sändning med pitaya från Ecuador har visat sig innehålla fem bekämpningsmedel i otillåtna halter. För ett av bekämpningsmedlen är halten direkt skadlig, enligt det nederländska livsmedelsverket som upptäckte tilltaget.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: EU-kommissionen.

t20