Färre vill följa dieter
68 procent av svenskarna vill gå ner i vikt – men en majoritet av dessa är idag negativt inställda till det stora antal dieter som florerar på marknaden. Det visar en ny undersökning som ViktVäktarna låtit SIFO genomföra.
Läs mer...
Ny märkning för svensk mat
Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och Lantbrukarnas Riksförbund har kommit överens om att införa en frivillig svenskmärkning på mat. Märkningen kommer att kunna användas på alla typer av livsmedel och innehåller tydliga och enhetliga kriterier, meddelar man.
Läs mer...
Låg kunskap om havre och gluten
Att havre är naturligt fritt från gluten är något som många inte känner till. Det visar en rikstäckande undersökning av Lantmännen, där hälften svarade att de inte vet att ren havre är glutenfri. 
Läs mer...
Smak viktigare än produktinfo
Många konsumenter undviker att ta till sig produktinformation för att slippa skuldkänslor när de äter onyttig mat. Det visar ny forskning från AgriFood Economics Centre.
Läs mer...
Mindre fisk i
Östersjön enligt forskare
Klimatförändringarna kommer att leda till att det blir mindre fisk i Östersjön. Det visar resultat från forskningsprogrammet Ecochange vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Resultaten publiceras i ett specialnummer av den vetenskapliga tidskriften AMBIO, berättar Umeå universitet i ett pressmeddelande.
Läs mer...
Forskning: Övervikt och inflammation hos tonåringar ökar risken för tarmcancer
Enligt forskare vid Örebro universitet och Harvard School of Public Health i USA, löper tonåringar med kraftig övervikt dubbelt så hög risk som normalviktiga att drabbas av tjock- och ändtarmscancer senare i livet. Resultaten publiceras i den internationella forskningstidskriften inom gastroenterologi, Gut. 
Läs mer...
Många väljer svenska livsmedel
Enligt en ny SIFO-undersökning som ICA och LRF låtit genomföra, väljer 75 procent av oss svenskar att köpa svenskproducerade livsmedel före livsmedel man tror är producerade i ett annat land. Det är en ökning med nio procentenheter från 2014 då motsvarande siffra var 66 procent.
Läs mer...
Svenskar vill släppa ut hönorna
Enligt en opinionsundersökning som Djurens Rätt genomfört tillsammans med Demoskop tycker en klar majoritet av svenskarna att det inte ska vara tillåtet att bedriva äggproduktion utan att hönorna får möjlighet att vistas utomhus.
Läs mer...
Bild8MHHögre BMI trots sundare vanor
Allt fler av oss svenskar kämpar med ett ökande BMI enligt Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät. Samtidigt ökar antalet som själva anser att de äter och dricker sundare än för 10 år sedan. Denna paradox framgår i nyligen publicerade ”Food&Health Report 2015” från undersökningsföretaget YouGov. Foto: Mats Holmström
Läs mer...
Glutenfritt från Paolo
Paolo Roberto lanserar sedan nyligen tre varianter av färsk glutenfri pasta. Därmed är han först ut på marknaden gällande såväl glutenfri som färsk pasta. 
Läs mer...
Ny kunskap om vårt dricksvatten
Ett glas rent kranvatten innehåller en miljon bakterier, som dock är ofarliga. Däremot är kunskapen om dem nästan obefintlig, vilket forskare vid Lunds universitet nu vill ändra på. Forskarna har upptäckt att vårt dricksvatten till stor del tycks renas av ”goda bakterier” i ledningsrören och inte enbart i vattenverken som man tidigare trott. Det här innebär bland annat att man i framtiden kanske kan styra råvattnets kvalitet.
Läs mer...
Forskning:
Bränn kalorier med rätt fettceller
Genom möjligheten att öka antalet brunfettceller kan vi i praktiken förbränna fler kalorier och därmed hålla oss smala. Det redogör forskare från bland annat Stockholms universitet för i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine. 
Läs mer...
Både hälsosamma livsmedel och tillskott säljer allt bättre
Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har låtit genomföra en attitydundersökning kring hur försäljningen av olika livsmedel har utvecklats under perioden 2010-2014. Den visar att försäljningen av hälsosamma livsmedel har ökat markant. Samtidigt uppger sex av tio att de äter tillskott av vitaminer och mineraler, vilket är betydligt fler än 2010 då 34 procent uppgav detta.
Läs mer...
Kostnadsersättning för glutenfri kost
Celiakiförbundets generalsekreterare Christina Ralsgård tycker att alla som har celiaki borde har rätt till en merkostnadsersättning för sin glutenfria kost. Det skriver hon i dag i en debattartikel på SVT Opinion.
Läs mer...
Typ 2-diabetes minskar
trots att fetma ökar
I en studie som publeceras i Diabetic Medicine konstaterar forskare vid bland annat Umeå universitet att allt färre svenskar insjuknar med typ 2-diabetes. "Det är väldigt positivt, men också paradoxalt eftersom förekomsten av övervikt och fetma blir vanligare i samhället, vilket i sig ökar risken för diabetessjukdom", säger Olov Rolandsson, professor i allmänmedicin, Umeå universitet, som är en av studieförfattarna. 
Läs mer...
margareta-norbergSnusare får oftare alkoholproblem
För första gången har forskning lyckats visa att snusande personer i medelåldern har en ökad risk att utveckla alkoholberoende. Det konstaterar Margareta Norberg (foto) adjungerad lektor vid Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, som står bakom studien. 
Läs mer...
Konsumtionen av baljväxter ska öka
En ökning av andelen baljväxter i kosten skulle göra jordbruket och vår kosthållning mer hållbar. Det är bakgrunden till satsningen på forskningsprogrammet Legato, där 11 europeiska länder medverkar. Programmet har ett projektmöte i Alnarp 24–25 februari och ett öppet seminarium på torsdag 26 februari.
Läs mer...
hdFullkornsdryck som frukostalternativ
Oatly lanserar nu ”Almost like a proper breakfast”, med 20 gram fullkornshavre per flaska. Tanken bakom produkten är inte att den ska vara en fullvärdig frukost men däremot ett alternativ till att skippa frukosten helt för människor med stressiga morgonvanor.
Läs mer...
actic
Många vill gå ned i vikt
men slarvar med träning
72 procent av oss svenskar vill gå ned i vikt, majoriteten tror att mer motion är lösningen och nästan hälften att en kombination av bättre mat och mer motion är vad som krävs. Ändå konstaterar hälften av de som vill gå ner i vikt att de tränar mer sällan än en gång i veckan, en femtedel så gott som aldrig. Detta enligt en undersökning från YouGov genomförd på uppdrag av ViktVäktarna, som nu inleder ett samarbete med träningskedjan Actic.
Läs mer...
msss
Minska svinnet med matbanker
Det finns stor potential att minska matsvinnet i Norden med hjälp av så kallade matbanker. Detta enligt en ny studie från Nordiska ministerrådet som visar att mer än tre miljoner måltider serveras från matbanker i Europa varje år – mat som annars hade blivit kastad. 
Läs mer...