Förbjudet bekämpningsmedel
i ICA´s fänkål
Livsmedelsverket har hittat det otillåtna bekämpningsmedlet Linuron i fänkål i ICA´s distributionscentral i Kallhäll.
”Vi har hittat Linuron i fänkål. Fänkålen kommer från ett företag i Båstads kommun”, säger Anna Wannberg, statsinspektör, Livsmedelsverket.
 
Livsmedelsverket har lämnat över ärendet till Båstads kommun som de anser är tillsynsmyndighet.
 
”När det är frågan om otillåten användning så lämnar vi över ärendet till den kommunen där det har hittats.”
 
Enligt Båstads kommun är det grönsaksodlaren D & M Grönt som producerat fänkålen och sålt den vidare till grönsaksgrossisten Sydgrönt. Sydgrönt har sedan sålt ett parti vidare till ICA´s distributionscentral i Kallhäll där Livsmedelsverket införskaffade sitt prov.
 
Livsmedelsverket genomför årligen cirka 1 500 rutinanalyser av bekämpningsmedel i livsmedel.
 
Båstads kommun vill inte kommentera ärendet ytterligare eftersom de anser att det i fortsättningen är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.
 
När FoodMonitor ringer till D & M Grönt är man mycket överraskade över uppgifterna.
 
”Vi har inte hört någonting om detta”, säger en anställd.
 
D & M Grönt producerar enligt Båstads kommun cirka 3 840 kilo fänkål per dag under högsäsong. Fänkålen säljs i dagligvaruhandeln över hela Sverige.
 
Hos ICA säger man sig heller inte fått någon information från myndigheterna om att Linuron hittats i fänkål i en av deras distributionscentraler.
 
”Vi har inte fått ta del av analyssvaren ännu. Är det otillåtna halter så ser vi givetvis allvarligt på det. Då drar vi tillbaka på en gång i så fall”, säger Sara Hjelm, pressekreterare, ICA AB.
 
”Vi lutar oss mot Livsmedelsverket som alla andra aktörer i branschen. Det är upp till dem att göra bedömningen var de drar de gränserna.”
 
Enligt Livsmedelsverket var den uppmätta mängden Linuron i fänkålen som hittades i ICA´s distributionscentral låg, bara 0.1 mg/kilo. Det finns länder i Europa där Linuron är tillåtet. Men i Sverige är bekämpningmedlet totalförbjudet.
 
”Linuron är ett otillåtet bekämpningsmedel i Sverige”, säger Anna Wannberg.
 
HÅKAN FRISELL

 

 
FoodMonitor-Fakta (källa Kemikalieinspektionen):
Linuron har i cellstudier visats ha negativa effekter på manlig fortplantning.
 

t20