hjalmarfiskIMG 8078Hjälmarfisk åtalsanmäls för brott mot livsmedelslagen
Fiskgrossisten Hjälmarfisk AB i Göteborg misstänks olagligen ha exporterat cirka 30 ton vildfångad lax från Östersjöområdet. Det riskerar att utsätta intet ont anande konsumenter i Europa för höga halter av miljögifterna dioxin och PCB. Det skriver miljöförvaltningen i Göteborg i en åtalsanmälan till Åklagarkammaren i Göteborg.
– Det har uppdagats att de har handlat med den här fisken och det är inte tillåtet. Det är ett lagbrott helt enkelt. Det är ett smugglingsförfarande. Då ska vi åtalsanmäla, säger Ivar Evertsson, Livsmedelsinspektör på miljöförvaltningen i Göteborgs stad.
Läs hela artikeln på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20