Tio gånger fler djurskyddsärenden i Skåne – inga utökade resurser
Förra året fick länsstyrelsen i Skåne ta emot ett 30-tal underrättelser om bristfälligt djurskydd vid slakt från Livsmedelsverket. Första halvåret i år var den siffran över 300. Trots det avsätts inte mer resurser. Två handläggare ska klara av att hantera alla ärenden.
– Jag har haft en ärendebalans som har varit nästan sjukskrivningsmässig med 400 ärenden i min inkorg, säger Mattias Gårdlund, Djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen Skåne.
Enligt Matias Gårdlund har länsstyrelsen trots det kraftigt ökade antalet anmälningar ändå lyckats hitta ett system som gör att situationen i dagsläget är hanterbar.
Men några mer pengar eller personella resurser blir det inte.
– Vi på länsstyrelsen får inte mer pengar för att det kommit in fler anmälningar, säger Marcus Björklund, enhetschef för Djurskydds- och veterinärenheten på Länsstyrelsen Skåne.
– Vi har de pengarna vi har och under ett budgetår så här så kommer det inte till några nya pengar.
Borde ni inte ha mer resurser om ni ska hantera 10 gånger fler ärenden med samma personalstyrka?
– Det får du fråga regeringen om. Fördelningen på djurskyddssidan är fastställd.
Har du försökt få mer pengar till det här?
– Nej, det har jag inte gjort.
Riskerar ni inte att bränna ut era handläggare?
– Det är en väldigt bra fråga. Senast i går tog jag ett beslut att vi helt enkelt får lägga undan ganska många av våra lågprioriterade ärenden och åker inte alls på dem, säger Marcus Björklund.
– Det är två handläggare som håller på med det här och det är två av mina mest högpresterande handläggare. De gör vad de kan för att reda ut det helt enkelt. Men det är klart att det blir en ökad belastning på dem.
Det kraftigt ökade antalet anmälningar gör att de planerade kontrollerna ute hos djurbönderna blir färre.
– Det finns ett mål nationellt att 50 procent av våra kontroller ska vara planerade kontroller. Nu första halvåret så låg vi på 26 procent och förra året var det 35. Det minskar hela tiden därför att man ska hinna med de här anmälningarna, säger Marcus Björklund.
– Planerade kontroller vet vi om att de har en stor förebyggande effekt.
HÅKAN FRISELL

t20