billvakuumfrpackat
Små köttproducenter
väljer vakuumförpackning
För att kött ska se rött och fint ut i dagligvaruhandelns konsumenttråg tillsätts syrgas. Men det gör att mörningsprocessen stoppas och köttet håller kortare tid. Nu börjar allt fler småskaliga köttproducenter erbjuda vakuumförpackat kött för kvalitetens skull. Ejmunds Gård på Gotland är senast i raden (foto: Ejmunds Gård).
 
”Vakuumförpackning är bättre. Vi säljer vårt finaste kött i det här”, säger Maud Norman, Ejmunds Gård.
 
Förpackningen (bilden), som går under namnet skinpack, tillverkas av förpackningsbolaget Cryovac.
 
”Genom att köttet vakuumförpackas så blir det bara mörare och mörare, man kan säga att mörningsprocessen forsätter även i butiken och sen hemma i kylskåpet. Och eftersom inga bakterier kan växa till i vakuum så ökar även hållbarheten.”
 
Ejmunds kött slaktar cirka 40 djur i månaden och omsätter drygt 30 Mkr. Köttet paketeras av Svenskt Butikskött och levereras till Coop Forum i bland annat Stockholmsområdet.
 
/FoodMonitor
 

t20